Nainstalujte si:
       

Překlad movies


movies = filmy; kino; filmový; kinematografie; filmový průmysl; biograf; posun (2. p.)
top movies = top filmy; vrcholné filmy;

Překlad movies z webu:
Movies don't affect him at all, in any way, so he has no interest.  Filmy jsou mu úplně lhostejné, nezajímá se o ně.
Old movies — they were making an effort on that score.  Staré filmy - tady se snažili pilně.
These were movies or something he was seeing.  Určitě se díval na nějaký film nebo na něco takového.
He gave up movies for two months, but then started back.  Na dva měsíce se vzdal kina, ale pak začal znovu.
She went to the movies with him.  Chodila s ním do kina.
Piracy and murder, the part that the movies had usually left out.  Pirátství a vražda, epizody, které se ve filmech obvykle vynechávaly.
Only in his dreams, he could see pictures like movies in the smoke.  Jenže v těch snech mu na té cloně někdo promítal filmy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormoving   much as   much better   mucker   muddle   mudguard   muffler   mulberry