Nainstalujte si:
       

Překlad movement


movement = pohyb; hnutí (politické apod.); přesun; chod; vyprázdnění střev; rytmus (hud.); pohybový; tempo (hud.); jízda; plavba; let; tendence; směřování (posuv); běh; postup; posun; manévr; aktivita; sklon; živost; směr; posuv; trend; sloh (archit.); stěhování
bowel movement = stolice (vyměšování); vyprázdnění vnitřností;
crank movement = otáčení kliky; otáčka kliky;
down movement = pohyb dolů; spouštění;
downward movement = sestupný pohyb; pokles; pohyb směrem dolů; pohyb dolů; pohyb vpřed; jalový chod;

Překlad movement z webu:
Movement stopped.  Pohyb se zastavil.
All movement ceased.  Veškerý pohyb ustal.
There was movement behind him.  Poplašilo ho to...
There was a movement behind her.  Někde za ní se něco pohnulo.
They could discern no movement at all.  Nepozorovali nejmenší pohyb.
Then they closed, and all movement ceased.  Potom se mu zavřely a veškerý pohyb ustal.
Leto's chin came up in a movement of obvious surprise.  Vévoda překvapeně nadzvedl bradu.
You can see it in his every movement and gesture.  Můžeš to vidět v každém jeho pohybu a gestu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormover   movies   moving   much as   much better   mucker   muddle   mudguard