Nainstalujte si:
       

Překlad move on


move on = přesunout na (4. p.); postoupit dál; přejít; odvést; stěhovat se pryč
get a move on = spěchat;

Překlad move on z webu:
The ploughs will move on my order.  Pluhy vyrazí na můj rozkaz.
People pick up stakes and move on every two or three years.  Lidi zvedají kotvy každé dva tři roky.
I thought he was getting ready to move on to another topic.  Zase chvíli mlčel.
It was clear that there were men prepared to move on him.  Bylo jasné, že okolostojící muži jsou připraveni se na něj vrhnout.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormovement   mover   movies   moving   much as   much better   mucker   muddle