Nainstalujte si:
       

Překlad mouth


mouth = ústa; ústí; hrdlo (láhve); tlama; huba; posunek; mít hubu; ušklíbat se; náustek (hud. nástroje); otvor; grimasa; mluvit nabubřele; vzít do úst; dotknout se ústy; mluvit bombasticky; hovořit; dělat obličeje; šklebit se; deklamovat; jícen; pusa; ústní
big mouth = velká ústa; velká huba;
black mouth = černohubý tvor; klevetník;
by mouth = ústy; perorálně;
horn mouth = ústí trychtýře; ústí zvukovodu;
nozzle mouth = ústí trysky; ústí hubice;
port mouth = hořákový vlet; ústí hořáku; ústí řeky;

Překlad mouth z webu:
Mouth to mouth.  Z úst do úst.
Her mouth hardened.  Ztuhla jí ústa.
Wash your mouth out.  Vypláchněte si ústa.
Case stared, his mouth open.  Case zíral, ústa otevření.
Movement came from the mouth of the pass.  Ten neodpověděl.
First of all, keep your mouth shut.  Především mlčení.
I was going to keep my mouth shut.  Hodlám udržet jazyk za zuby.
The mystif had closed its eyes, its mouth open.  Mystif zavřel oči, ústa měl dokořán.
Marty stood in the corner and kept his mouth shut.  Marty stál v rohu a mlčel.
The bruise on his head was older than the mouth injuries.  Modřina na hlavě byla starší než poranění úst.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormove on   movement   mover   movies   moving   much as   much better   mucker