Nainstalujte si:
       

Překlad mouse


mouse = myš (i počítačová); chytat myši; hledat pilně; myška; podlité oko; shánět se po (6. p.); myší; myšový; pilně hledat; putička; tlačítko myši
field mouse = hraboš polní; myšice;

Překlad mouse z webu:
The mouse sniffed but did not touch.  Myš ho očichala, ale nedotkla se ho.
The big mouse expert.  Ten velkej expert přes myši.
He blew the mouse a kiss.  Poslal myši pusu.
What does the first mouse get?  Co dostane ta první myš?
It was just coincidence, that mouse showing up tonight.  To je jenom náhoda, že se ukázala zrovna dneska.
On many of these occasions the mouse would also show up.  Při mnoha příležitostech se předvedla i myš.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormoustache   mouth   move on   movement   mover   movies   moving   much as