Nainstalujte si:
       

Překlad mourning


mourning = smutek (truchlení); smuteční šaty; truchlení; smuteční; truchlící; zármutek; smuteční oděv
in mourning = truchlící nad; ve smutku; v smutku; air of mourning = výraz smutku;
be in mourning = mít smutek;

Překlad mourning z webu:
Mourning would only get her killed.  Truchlení by ji mohlo nanejvýš zabít.
I found it too, mourning its children.  Taky jsem ho našel, truchlil tehdy nad svými dětmi.
He was living quietly in the mountains, mourning his wife.  On si žil klidně v horách a oplakával svou ženu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormouse   moustache   mouth   move on   movement   mover   movies   moving