Nainstalujte si:
       

Překlad mountains


mountains = hory; hornatý kraj; pohoří; horstvo; úbočí
back mountains = vnitrozemské pohoří; hory ve vnitrozemí;

Překlad mountains z webu:
Mountains should be seen, not heard.  Hory by mělo být vidět, ne slyšet.
The mountains clench their great hands full of hidden fire.  Hory svírají v dlaních skrytý oheň.
Lots of mountains in the way.  Je potřeba překonat spoustu hor.
Further into the mountains perhaps.  Měla by být dál v horách.
How high were the mountains there?  Jak vysoké jsou tam hory?
Low, grey clouds hid the mountains from sight.  Nízké šedé mraky zakryly hory.
Aberdeen was over the spine of mountains and due south.  Aberdéen byl jižně za hřebenem hor.
And we will see you in the mountains very soon.  A brzo se uvidíme v horách.
He had him put on a cart for the mountains within the hour.  Během necelé hodiny ho dal naložit do vozu, který mířil do hor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormounted   mounting   mounting bracket   mounting flange   mounting panel   mourning   mouse   moustache