Nainstalujte si:
       

Překlad mount


mount = montovat; zvyšovat se; výstupek (na dlani); pasparta; montáž; osedlání (koně); stoupat; vystoupit; nasednout; kupit se (dluhy ap.); připevnit; namontovat; umístit; posadit; vysadit; vrch; osedlaný kůň; podklad; krycí sklíčko (mikroskopu); vylézt; kůň
bridge mount = držák zaměřovacího dalekohledu; jednokusová montáž;
cab mount = uložení kabiny; ložisko kabiny;
engine mount = zavěšení motoru; uložení motoru;
exhaust mount = uložení výfuku; držák výfuku;
gearbox mount = ložisko převodovky;

Překlad mount z webu:
Now mount up!  Teď nasedat!
Did you mount her?  Vylezl jste na ni?
What if they mount something against you?  A co když hledaj něco proti tobě?
Sort yourselves out and mount up.  Seřaďte se a nasedněte.
They're too far away to mount an attack.  Jsou příliš daleko, než aby mohli vést útok.
Then he climbed down from his mount and walked to the water's edge.  Pak slezl z koně a došel k vodě.
That is all we will need to mount a quick kidnapping.  Nic víc nebudeme k zorganizování rychlého únosu potřebovat.
He had plenty of lawyers, and he would mount a vigorous defense.  Má spoustu právníků a bude mít obhajobu jako bič.
Arrows flashed by the rider and he kicked his mount into a canter.  Kolem létaly šípy a jezdec pobodl koně do cvalu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormountains   mounted   mounting   mounting bracket   mounting flange   mounting panel   mourning   mouse