Nainstalujte si:
       

Překlad mother


mother = matka (dítěte); abatyše; umělá líheň; děloha; mateřský (též přen.); být matkou (dítěte); ujmout se jako matka (dítěte); uznat za matku (dítěte); prototyp; rodný; starat se; dát život; matečný; pečovat; stařena; starat se o; pozitiv (gramofonové desky)
chambermaid mother = vedoucí pokojská; matka pokojské;
earth mother = matka Země; bohyně plodnosti a života; mateřská žena (přen.); žena matka; smyslná žena; plodná žena; bohyně plodnosti;
expect mother = budoucí matka; nastávající matka;

Překlad mother z webu:
Mother is no help to you.  Matka ti není vůbec nic platná.
Their mother ...  Jejich matka...
And my mother too?  A matka taky?
Quick in her mother wit.  Rychlé myšlení vědmy.
She's six, and her mother burns money.  Je jí šest.
No one knows who my mother is!  Nikdo neví, kdo je moje matka!
He wanted you here when your mother was dying.  Měl ses aspoň ozvat.
Out of the robot and let your mother get in.  Vylez z toho robota a půjč ho mámě.
Nobody can find out where you and your mother are.  Nikdo nemůže zjistit, kde ty a maminka bydlíte.
I want you to watch that cargo lake a mother hen.  Chci, abys opatroval ten náklad jako kvočna.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormotion   motor   motor car   motor vehicle   mould   moulding   moulding machine   mount