Nainstalujte si:
       

Překlad mortise


mortise = žlab; drážka; výřez; upevnit čepem; začepovat; zapustit do dlabu; připojit na čep; čepovat; pevně spojit; skloubit; štěrbina; zapustit; vybrání; čepnice; vyhloubení; dlabat dlab; zadlabávací zámek
slot mortise = dlab; štěrbinový zářez;
mosaic   mother   motion   motor   motor car   motor vehicle   mould   moulding