Nainstalujte si:
       

Překlad mortis


mortis = drážka; čepovat; výřez; žlab
algor mortis = mrtvolný chlad; chladnutí mrtvoly;

Překlad mortis z webu:
Rigor mortis was well under way.  Posmrtná ztuhlost již hodně pokročila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormortise   mosaic   mother   motion   motor   motor car   motor vehicle   mould