Nainstalujte si:
       

Překlad mortice


mortice = drážka; dlab; upevnit čepem; začepovat; zapustit do dlabu; štěrbina; zapustit; zadlabaný zámek
slip mortice = dlab; štěrbinový zářez;
mortified   mortis   mortise   mosaic   mother   motion   motor   motor car