Nainstalujte si:
       

Překlad mortality


mortality = úmrtnost; smrtelnost; mortalita; smrtelníci; lidé; počet mrtvých; ztráty na životech; úmrtnostní; úhyn; stupeň úmrtnosti
infant mortality = dětská úmrtnost; kojenecká úmrtnost;

Překlad mortality z webu:
The mortality of children .  Víte, dětská úmrtnost...
She feels her mortality on her or she would not have named you yet.  Ona cítí svou smrtelnost nebo tě ještě nechce jmenovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormortar   mortgage   mortice   mortified   mortis   mortise   mosaic   mother