Nainstalujte si:
       

Překlad morning


morning = ráno; dopoledne; ranní; jitro; úsvit; dopolední; jitřní; předpolední; jitřní rosa
early morning = ranní (brzo z rána); jitřní; brzké ráno; časné ráno;
good morning = dobrý den (5. p., pozdrav); dobré ráno;
since morning = už od rána; od rána;
Sunday morning = nedělní ráno; v neděli ráno;
this morning = dnes ráno; toto ráno;

Překlad morning z webu:
Morning or afternoon?  Ráno nebo odpoledne?
This morning at 6:  To ráno v 6.
In the morning the new campaign began.  Ráno zahájili nové tažení.
But in the morning it is painful.  Jenže ráno to bolí.
I glanced at my morning paper.  Nahlédl jsem do novin.
He was shivering with the morning cold.  Třásl se jitřním chladem.
He wants me to catch the morning plane.  Padrino chce, abych letěl dopoledním letadlem.
He found the envelope inside with the morning paper.  Obálku našel v ranních novinách.
The car was there, gleaming rustily in the morning sun.  Ale takové štěstí jsem tentokrát neměl.
The cab ride was short but slow in the morning traffic.  Jízda taxíkem byla krátká, avšak v ranním provozu pomalá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormortality   mortar   mortgage   mortice   mortified   mortis   mortise   mosaic