Nainstalujte si:
       

Překlad more than one


more than one = víc než jeden; víc jak jeden; častěji


Překlad more than one z webu:
Not more than one step behind me.  A nesmíte zůstat dál než jeden krok za mnou.
Perhaps there's more than one guest.  Možná není jediným hostem.
What if there's more than one reason to do it?  Co jestli mají víc než jenom jeden důvod, aby to udělali?
Why can't a man have more than one life?  Proč člověk nemůže mít víc než jeden život?
Three million was enough to provoke more than one killing.  T miliony by těm lidem určitě stály za jednu vraždu navíc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormorning   mortality   mortar   mortgage   mortice   mortified   mortis   mortise