Nainstalujte si:
       

Překlad moral


moral = mravní; morální; mravný; mravoučný; zásada; mravní ponaučení; mravní zásada; morálka; etiketa; naučení; mravní naučení; mravnost; mravní kodex


Překlad moral z webu:
The moral issue never occurred to them.  Morální hledisko jim vůbec nepřišlo na mysl.
There were no moral niceties here.  Tady nebylo místo pro žádný útlocit.
Will you give us moral support?  Budeš nás morálně podporovat?
Resolution was good for the moral fibre;  Nakonec se trochu sebral.
I enjoyed a flitting sense of moral superiority, but not for long;  Zmocnil se mě letmý pocit morální převahy, ale ne nadlouho;
There is no such thing as a moral or an immoral book.  Není nic takového jako morální nebo nemorální kniha.
And just in time to prevent a miscarriage of moral justice.  A právě včas, abych zabránil omylu ve výkonu morální spravedlnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormorale   morals   Moravian   more likely   more than one   morning   mortality   mortar