Nainstalujte si:
       

Překlad moonlight


moonlight = měsíční svit; měsíční světlo; melouchařit; melouch; přivydělávat si; melouchář; melouch
by moonlight = při měsíčku; za měsíčního svitu;

Překlad moonlight z webu:
Moonlight bloody chases, my bum!  Pronásledování ve svitu měsíce, můj ty bože!
Silent moonlight informed it.  Zářilo na něm tiché měsíční světlo.
Patches of moonlight appeared here and there.  Tu a tam se objevovaly skvrny měsíčního svět­la.
Even in the faint moonlight he could see there was nothing there.  I v bledém měsíčním světle viděl, že tam nic neleží.
The clouds were breaking up and there would be moonlight soon.  Mraky se protrhávaly a brzy bude svítit měsíc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormoral   morale   morals   Moravian   more likely   more than one   morning   mortality