Nainstalujte si:
       

Překlad monument


monument = monument; památník (trvalý); pomník; památka (trvalá); národní památka; chráněná přírodní oblast; monumentální dílo; postavit památník; připomínat památku; památníkový; pamětihodnost; stavitelská památka; hraniční kámen; stabilizační kámen; monumentální
national monument = národní památka; státem chráněná kulturní památka; raise a monument = postavit pomník;

Překlad monument z webu:
It was a sturdy and complex monument to his powers of determination.  Byl to po všech stránkách důstojný památník jeho pevné vůle.
And at least one had left a monument behind it.  A alespoň jeden z nich po sobě zanechal svůj pomník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormoonlight   moral   morale   morals   Moravian   more likely   more than one   morning