Nainstalujte si:
       

Překlad monster


monster = monstrum; netvor; zrůda; obluda; nestvůra; příšera; obrovský; zrůdný; znetvořený; nestvůrný; monstrózní; hrůzný; kolosální; abnormálnost; stvůra; kreatura; potvora; zrůdná abnormálnost; zrůdnost
sea monster = mořská obluda; chiméra;

Překlad monster z webu:
Lecter's monster ego.  Chiltonovy ambice.
The old monster is letting me in on secret things at last.  Ten starý kruťas mě konečně chce zasvětit do svých tajných plánů.
Now she sat in a lonely forest with a monster who could not speak.  Teď seděla v pustém lese s obludou, která neuměla mluvit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormonument   moonlight   moral   morale   morals   Moravian   more likely   more than one