Nainstalujte si:
       

Překlad monoxide


monoxide = monoxid; oxid uhelnatý; monoxyd; monzun
calcium monoxide = nehašené vápno; kysličník vápenatý;
silicon monoxide = kysličník křemíku; oxid křemíku;
sulphur monoxide = kysličník sirnatý; oxid sirnatý;

Překlad monoxide z webu:
Just another simple suicide from carbon monoxide poisoning.  Další obyčejná sebevražda kysličníkem uhelnatým.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormonster   monument   moonlight   moral   morale   morals   Moravian   more likely