Nainstalujte si:
       

Překlad monopoly


monopoly = monopol; monopolní společnost; monopolní; výsadní právo; výhradní právo; výlučný; monopost
absolute monopoly = neomezená moc; neomezený monopol;

Překlad monopoly z webu:
They won't lose their monopoly lightly.  Nevzdají se jen tak svého monopolu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormonoxide   monster   monument   moonlight   moral   morale   morals   Moravian