Nainstalujte si:
       

Překlad monitoring


monitoring = monitorování (2. p.); monitorovací; sledování; kontrola (dohlížení); dohlížení; kontrola vysílání; odposlouchávání; odposlech; dozor; sledující; dohlížející; hlídání (dohlížení); sledovací; kontrolní; průběžné sledování; příposlech; spoluposlech
air monitoring = dozimetrie ovzduší; monitorování ovzduší;
engine monitoring = kontrola motoru; monitorování motoru; sledování chodu motoru;
engine-health monitoring = kontrola motoru; monitorování motoru; sledování motoru; sledování frekvence srdce;

Překlad monitoring z webu:
Sutcliffe's monitoring the perimeter with the remotes.  Sutcliffe hlídá obvod základny dálkovým snímačem.
We were monitoring the conversation.  Na druhé straně, zařídit to mohu, to ano.
We are still monitoring the frequency.  Stále ještě monitorujeme jejich frekvenci.
There's a reason somebody's monitoring your mail.  Existuje nějakej důvod, proč ti sledujou poštu.
And the human crew was monitoring him:  A lidská část posádky sledovala jeho.
Get me the hard copy and keep monitoring the situation.  Zajistěte mi vytištěné snímky a dále monitorujte situaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormonkey   monoplane   monopoly   monoxide   monster   monument   moonlight   moral