Nainstalujte si:
       

Překlad monitor


monitor = sledovat; monitorovat (4. p.); kontrolovat (dohlížet); třídní dohlížitel; varan; ještěrka; odposlouchávač (zahraničního rozhlasu); detektor (radioaktivní); instruktor; odposlouchávat; předseda třídy; dohlížet; kontrolní přístroj; dymník; světlík; hlídat
camera monitor = kamerový monitor; hledáček;
colour monitor = barevný monitor; barevný displej;
performance monitor = kontrolní monitor; výkonnostní monitor;
video monitor = obrazový monitor; monitor obrazu; monitor při lůžku;

Překlad monitor z webu:
Monitor shows the respirator still working.  Na monitoru se bude ukazovat, že respirátor stále pracuje.
The monitor glowed.  Monitor se rozzářil.
You can monitor them from here if you like.  Můžeš je odtud monitorovat, jestli chceš.
Ricky switched the monitor view.  Ricky přepnul na jiný záběr.
We use them to monitor people's locations.  Používá se to k sledování lidí.
He looked up at the monitor screen.  Podíval se na obrazovku monitoru.
He pushed a button, and a monitor glowed to life.  Stiskl knoflík a roz­zářil se monitor.
You'd better have a team assigned to monitor him.  Měl byste radši určit tým, který ho bude monitorovat.
What do you make of the image on monitor circuit 16?  Co si myslíš ty o útvaru na monitoru šestnáctého obvodu?
We will market the nanotech cameras, the antenna, and monitor systems.  Budeme na trh dodávat nanokamery, antény a monitorovací systémy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormonitoring   monkey   monoplane   monopoly   monoxide   monster   monument   moonlight