Nainstalujte si:
       

Překlad moisture


moisture = vlhkost; vláha; vlhko; vlhký; vodní; sražené páry; vlhkostní; obsah vlhkosti
actual moisture = momentální vlhkost; okamžitá vlhkost;
atmospheric moisture = vlhkost vzduchu; atmosférická vlhkost;
free moisture = volná vlhkost; vlhkost;
gravitational moisture = gravitační voda; prosakující voda; vázaná vlhkost; vlhkost půdy;

Překlad moisture z webu:
That moisture trickles down to keep our plants alive.  Sběrače rosy, zamumlal.
There was moisture on it.  Byl vlhký.
There was more moisture in it.  Ještě víc vlhkosti.
Stilgar said you gave moisture to the dead.  Taky říkal, že jsi věnoval mrtvému vlhkost.
Dust swirled around it, and moisture from the air was drawn to it.  Kolem ní za vířil prach a světýlko vysávalo ze vzduchu vlhkost.
Usul, my strength, do you give moisture to the dead?  Usúle, moje oporo, ty dáváš vlhkost mrtvému?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormolding   molecule   moment   momentum   monarchy   Monday   money   monger