Nainstalujte si:
       

Překlad module


module = jednotka; modul (síť obvodů na společné desce); modul ozubení; modulový; konstrukční jednotka; stavební jednotka; programová jednotka; stavební prvek; modulový rozměr; matematický operand
addressing module = adresovací modul; adresovací blok;
airbag module = modul bezpečnostního vaku; modul airbagu;
card module = plošný modul; karta (osazená deska s plošnými spoji, zásuvná);
control module = řídicí modul; regulační modul;

Překlad module z webu:
Our communications module is frying.  Spojový modul je v hajz­lu!
They were rolling the module out on its ten fat tires.  Vytláčeli modul na jeho deseti širokých kolech zpod střechy.
Every single unit has a fluorescing module in the shell.  Všechny prvky mají uvnitř schránky fluorescenční modul.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormodulus   moisture   molding   molecule   moment   momentum   monarchy   Monday