Nainstalujte si:
       

Překlad modulation


modulation = modulace (hud.); zmírnění; zklidnění; ztlumení; modulační; modulování; změna tvaru; jednotka
brake-pressure modulation = modulace brzdného tlaku; regulace brzdného tlaku;
cathode modulation = katodová modulace; modulace do katody;
deflection modulation = odchylková modulace; modulace vychýlením;
density modulation = hustotní řízení; VKV;

Překlad modulation z webu:
And the modulation was itself modulated;  A modulace byla sama modulována;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormodule   modulus   moisture   molding   molecule   moment   momentum   monarchy