Nainstalujte si:
       

Překlad modifier


modifier = modifikátor (jaz.); modifikující slovo; modifikátorový; upravovač; regulátor polymerace; modifikující registr
network modifier = pozměňovač sítě; modifikátor;
modulation   module   modulus   moisture   molding   molecule   moment   momentum