Nainstalujte si:
       

Překlad modest


modest = skromný; umírněný; zdrženlivý; slušný; neokázalý; prostý; cudný; nesmělý; jednoduchý; obyčejný; nenáročný; skromná; decentní; malý; malé množství
more modest = skromější; mnohem skromější;

Překlad modest z webu:
A modest business opportunity.  Skromná šance pro podnikatele.
A relatively modest amount.  Poměrně skromnou částku.
The house was modest and could've been owned by any local merchant.  Dům byl skromný a mohl patřit místnímu obchodníkovi.
There has been some modest activity over the past month.  V posledním měsíci však nastala skromná aktivita.
Or were they mostly from modest city homes?  Nebo snad byly ze ,skromných městských poměrů?
That was cause enough for a little modest rejoicing.  To byl dostatečný důvod pro trošku mírného veselí.
A little, maybe, the monk replied, with a modest smile.  Trochu možná, odvětil mnich se skromným úsměvem.
Rama was under way at last, accelerating at the modest rate of 0.  Ráma se konečně vydával na cestu, mírně zrychloval o 0,015 g.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormodesty   modification   modifier   modulation   module   modulus   moisture   molding