Nainstalujte si:
       

Překlad moderator


moderator = moderátor (hud.); rozhodčí; prostředník; regulátor (lampy); zprostředkovatel; umírňovač; předseda; zpomalovač; moderátorský; moderátorka; vyjednavač; zpožďovač; zeslabovač; moderní
hydrogenous moderator = moderátor obsahující vodík; moderátor s obsahem vodíku;
modest   modesty   modification   modifier   modulation   module   modulus   moisture