Nainstalujte si:
       

Překlad modem


modem = zařízení reléové stanice; modulátor a demodulátor; modemový; flegmatizátor
group modem = skupinový modem; modem primární skupiny;
internal modem = vnitřní modem; interní modem;
supermastergroup modem = kvartární skupinový modem; modem kvartární skupiny;

Překlad modem z webu:
She had her laptop out and her wireless modem plugged in.  Měla vyndaný laptop a připojený bezdrátový modem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormoderation   moderator   modest   modesty   modification   modifier   modulation   module