Nainstalujte si:
       

Překlad modelling


modelling = modeling; modelování; modelový; modelářství; modelová analýza; modelační; modelace; tvarování; utváření; modelářský nůž
systems modelling = modelování systémů; simulování systémů;
modem   moderation   moderator   modest   modesty   modification   modifier   modulation