Nainstalujte si:
       

Překlad model


model = model; modelovat (4. p.); modelka; modelový; manekýnka; stát modelem; dělat manekýnku; představující model; vzorný; vzor; prostitutka (euf.); vytvořit; sloužit za model; předloha; dokonalý; dělat modelku; předvádět; vymodelovat; tvarovat; zformovat; typ
band model = pásové schéma; pásový model;
bottom-of-the-line model = vstupní model; základní model;
bottom-of-the-range model = vstupní model; základní model;
car model = model automobilu; model vozidla;
color model = barevný návrh; barevný model;

Překlad model z webu:
The strategies model what real predators do.  Strategie napodobuje to, co by dělal skutečný dravec.
If you can model this for us, it'll be damned useful.  Jestli se ti podaří to pro nás namodelovat, moc to pomůže.
I have the perfect model for it, here.  Mám pro něj skvělý model.
It was as if it was a fullscale model of one a solid redprint.  Byl to model lodi ve skutečné velikosti vlastně podrobný návod.
She doesn't look like it - she was a model - but she'll fight you.  Nevypadá na to - dělala dřív modelku - ale bude bojovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormodelling   modem   moderation   moderator   modest   modesty   modification   modifier