Nainstalujte si:
       

Překlad mobility


mobility = pohyblivost; pojízdnost; mobilita; měnivost; proměnlivost; vrtkavost; přemístitelnost; pohyblivý; hybnost; volný pohyb; stěhování; mobilizace
carrier mobility = mobilita nosičů; pohyblivost nosičů; vznik párů nosičů;
electron mobility = mobilita elektronů; pohyblivost elektronů;

Překlad mobility z webu:
Mobility may return.  Pohyblivost může vrátit.
I can't help you with your agent mobility problems.  Ty potíže s mobilitou vám vyřešit nepomůžu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormobilization   mock-up   model   modelling   modem   moderation   moderator   modest