Nainstalujte si:
       

Překlad mobile


mobile = mobilní (funkční za pohybu); pohyblivý; mobilní telefon; pohybující se; proměnlivý; výstřižky z fólie (zavěšené, rybičky); měnící se; vrtkavý; stěhovavý; kočovný; hybný; putovní; přenosný; pojízdný; pojížděcí; převozný; snadno pohyblivý; převozní
primum mobile = hvězdná sféra; dynamický základ;

Překlad mobile z webu:
Mobile one to ground control.  Pohyblivé stanoviště pozemní kontrole.
This is mobile one.  Tady pohyblivé stanoviště.
A stable but mobile community.  Stabilní, ale mobilní komunita.
I'm constantly amazed at how mobile these people are.  Vždycky mě překvapí, jak se tihle lidé dokážou přesunovat.
The neighborhood was a disorganized suburb of antique mobile homes.  Kolem se rozkládalo zmatené předměstí prastarých pojízdných domovů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormobile service   mobility   mobilization   mock-up   model   modelling   modem   moderation