Nainstalujte si:
       

Překlad mixture


mixture = směs; příměs; směsice (2. p.); smíšenina; míchání; smíchání; vsázka; zavážka; smíšený; betonová směs; křížení; smíšení; sdružování; promíšenost; seřizovací šroub směsi při běhu naprázdno
air-fuel mixture = směs vzduchu a paliva; směs vzduch-palivo;
batch mixture = sklářský kmen; vsázka;
colour mixture = míšení barev; barevná směs;
constant-boiling mixture = směs s konstantním bodem varu; azeotropní směs; sirup proti kašli;

Překlad mixture z webu:
A mixture of cocaine and meperidine, yes.  Směs kokainu a meperidinu, ano.
Probably a judicious mixture of both.  Pravděpodobně obojí.
It was a judicious mixture of fact and fiction.  Byla to uvážlivá směs faktů a výmyslů.
He regarded her with a mixture of admiration and curiosity.  Podíval se na ni obdivně i zvědavě.
She looked at it with a mixture of greed and disgust.  Podívala se na ni chtivě a zároveň znechuceně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormobile   mobile service   mobility   mobilization   mock-up   model   modelling   modem