Nainstalujte si:
       

Překlad mixing


mixing = míchání (2. p.); mixování (2. p.); mísicí; směšovací; míšení; mísení; směšování; mixáž; namíchání; promíchání; promísení; promíšení; smíchání; smíchávání; smíšení; promíšenost; směsování; sdružování; míchací; promíchávání; míchání směsí; míchací rameno
batch mixing = míšení kmene; mísení kmene;
bin mixing = komorování; míšení v komorách;
complete mixing = dokonalé promísení; úplné promísení;
stack mixing = komorování; mísení v komorách;

Překlad mixing z webu:
No mixing it up for you, right?  Do toho se ty nepleteš, ze?
We tried mixing technologies but they didn't help.  Pokoušeli jsme se technologie promísit, ale nepomáhalo to.
What are you mixing up there?  Co to tam mícháš?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormixing device   mixture   mobile   mobile service   mobility   mobilization   mock-up   model