Nainstalujte si:
       

Překlad mixing device


mixing device = míchačka; mísicí zařízení; míchací buben
amalgam mixing device = amalgamátor; přístroj na míšení amalgámu;
mixture   mobile   mobile service   mobility   mobilization   mock-up   model   modelling