Nainstalujte si:
       

Překlad mixer


mixer = míchadlo; mixér; střihač; šlehač; míchačka; míchací stroj; mísič; zvukový technik; míchač; směšovač; směšovací ejektor; společenský člověk; automíchač betonové směsi; směšovací; režijní zařízení; seznamovací večírek; mísidlo; míchací zařízení; mísička
cement mixer = cementová míchačka; míchačka cementové směsi;
concrete mixer = automíchač betonové směsi; míchačka betonové směsi; míchačka na betonovou směs; míchačka betonu; míchačka na beton;
forced-action mixer = mísicí buben; nucena míchačka;

Překlad mixer z webu:
Got any mixers?  Máte tam nějakou společnost?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormixing   mixing device   mixture   mobile   mobile service   mobility   mobilization   mock-up