Nainstalujte si:
       

Překlad mixed


mixed = smíšený; smíchaný; míchal; mísil se; směsný; zmatený; nestálý; melírovaný; míchaný; nekonstantní; společný; promíchaný; smíšený účet


Překlad mixed z webu:
Mixed blood!  Smíšená krev!
I mixed a stiff drink and retired early.  Namíchal jsem si silného panáka a brzy zalehl do postele.
Are you mixed up with that pack?  Ty ses zapletla s tou tlupou?
The coonies got mixed up, didn't they?  Ti mývaláci byli nečistokrevný, že je to tak?
Jason could read their mixed feelings easily.  Jason mohl snadno vycítit jejich smíšené pocity.
The nobs don't approve of mixed marriages.  Pupíci neschvalují smíšené manželství.
That darky has got you all mixed up!  Ten negr vás všechny do něčeho zaplet!
Jules went over to the bar and mixed himself another drink.  Jules poodešel k baru a namíchal si další drink.
Johnny had gone over to the bar and mixed himself a drink.  Johnny přistoupil k baru a namíchal si drink.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormixed up   mixer   mixing   mixing device   mixture   mobile   mobile service   mobility