Nainstalujte si:
       

Překlad mixed up


mixed up = neurotický; pomíchaný; zmatený; zapletený


Překlad mixed up z webu:
Are you mixed up with that pack?  Ty ses zapletla s tou tlupou?
I entirely decline to be mixed up in your life.  Nechci, abyste mě zatahoval do svého života, to rozhodně odmítám.
I'd have to be crazy to get mixed up in something like this now.  To bych byl pěknej blbec, kdybych se teď do něčeho takovýho zaplet.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormixer   mixing   mixing device   mixture   mobile   mobile service   mobility   mobilization