Nainstalujte si:
       

Překlad mittens


mittens = palcové rukavice; boxerské rukavice; palečnice; náramky
get the mittens = dostat košem;

Překlad mittens z webu:
He'd bled all over his mittens and his snowsuit.  Měl zakrvácený celý rukavice a oblečení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormixed   mixed up   mixer   mixing   mixing device   mixture   mobile   mobile service