Nainstalujte si:
       

Překlad mistress


mistress = učitelka; milenka; majitelka; velitelka; profesorka; mistryně; mistrová; vládkyně; milá; milovnice; metresa; ovládání
dancing mistress = taneční mistryně; učitelka tance;
gym mistress = učitelka tělocviku; tělocvikářka;

Překlad mistress z webu:
Your mistress had a quarrel?  Vaše paní se pohádala?
But my mistress is no longer a child.  Avšak moje paní již dítětem není.
Where is your mistress now?  Kde je teď tvá paní?
By the way, your mistress didn't ask you to sign any paper yesterday?  Mimochodem, vaše paní po vás včera nežádala podepsat nějaký dokument?
There's nothing me or my mistress could do to keep him from it.  Ani já, ani moje paní bychom mu v tom nedokázaly zabránit.
Do you mean to say that my mistress has told a lie?  Chcete říct, že má paní lhala?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormitten   mittens   mixed   mixed up   mixer   mixing   mixing device   mixture