Nainstalujte si:
       

Překlad mistaken


mistaken = mylný; chybný; nesprávný; pomýlený; pochybený; nemístný; klamný; mýlit se; myslný; chybná diagnóza
be mistaken = mýlit se; splést;

Překlad mistaken z webu:
He was mistaken to do so.  To byla od něho chyba.
You must be mistaken about them.  Určitě se v nich mýlíš.
Only ronin, bandits or mistaken zealots.  Pouze róninové, zbojníci anebo pomýlení horlivci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormistress   mitten   mittens   mixed   mixed up   mixer   mixing   mixing device