Nainstalujte si:
       

Překlad mistake


mistake = chyba; zmýlit se; omyl; zaměnit; chybit (zmýlit se); mýlka (omyl); nesprávně pochopit; špatně porozumět; podceňovat; mít nesprávné mínění; splést si; záměna; mýlit se; nedopatření; vada; chybový; přehmat; kymácení; zmýlení; zmýlená; chybovat
bad mistake = velká chyba; zlá chyba;
by mistake = omylem; nedopatřením;
common mistake = běžná chyba; společný omyl; oboustranný omyl; obvyklý omyl;
embarrassing mistake = trapná chyba; trapný omyl;
grave mistake = tragický omyl; vážná chyba;

Překlad mistake z webu:
Mistake number one.  Chyba číslo jedna.
A mistake on purpose.  Záměrný omyl.
Sir, you mistake me for another.  S někým si mě zřejmě pletete, pane.
A mistake, a mistake in that opinion;  Chyba, chyba v názoru;
I won't make that mistake again.  Tu chybu už neudělám.
Surely that was a bad mistake too.  To byla docela určitě další velká chyba.
You don't want to make a mistake in judgment, do you?  Nechcete udělat chybu, je to tak?
Oh that's all right, madam, it's easy to mistake a time.  To je v pořádku, madam, člověk se snadno zmýlí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormistaken   mistress   mitten   mittens   mixed   mixed up   mixer   mixing