Nainstalujte si:
       

Překlad mission


mission = mise (též voj., diplomatická); poslání (též životní); vyslanectví; poselstvo; misie (náb.); delegace; poselství; životní poslání; pověřit posláním; pracovat jako misionář; úloha; bojový úkol; misijní; úkol (důležitý, bojový); pověření; letový úkol
goodwill mission = cesta dobrá vůle (okruh,ke spolupráci); cesta dobré vůle; mise dobré vůle;
gunnery mission = střelecká úloha; úkol střelby;
security mission = zajišťovací úkol; úkol zajištění; go on an intelligence mission = mít špionážní poslání;

Překlad mission z webu:
Mission is go.  Opakuji, akce je povolena.
The mission had begun.  Začíná akce.
What's the mission profile?  Jaký je profil mise?
What is this mission all about?  Co je tohle vůbec za úkol?
That was well within mission parameters.  Bylo to bezpečné v mezích parametrů operace.
We are here on a mission of diplomacy!  Jsme tady s diplomatickým posláním!
But for now he had a mission to fly.  Teď však měl před sebou úkol.
Don't you want to know what the mission is?  Cožpak nechcete vědět, co je to za výpravu?
He did not much care for his assigned mission either.  Svým nasazením také nebyl nijak nadšen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormistake   mistaken   mistress   mitten   mittens   mixed   mixed up   mixer