Nainstalujte si:
       

Překlad missing


missing = chybějící; pohřešovaný; nezvěstný; nepřítomný; scházející; promeškání; vynechání; zmeškání; nezvěstné děti
be missing = chybět; scházet (chybět);
is missing = chybí; postrádá;

Překlad missing z webu:
Missing now for over four years.  Pohřešován už přes čtyři roky.
What's missing from it?  Co ze svazku zmizelo?
Are we missing an orb?  Chybí tam koule?
Was there a missing planet?  Chybí tam nějaká planeta?
And he wants the missing file.  A chce ten ztracený spis.
My, but they certainly were missing me.  Pane jo, musel jsem jim hodně chybět.
Dunross's mind reached out for the missing piece.  Dunross pomalu začínal tušit chybějící článek.
They, in turn, stared coldly at him, missing nothing.  Oni jej však naopak chladně sledovali a nic jim neušlo.
Her nails raked across his temple and nose, just missing his eyes.  Táhni, vykřikl a pokusil se ji setřást.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormission   mistake   mistaken   mistress   mitten   mittens   mixed   mixed up