Nainstalujte si:
       

Překlad missile


missile = řízená střela; střela (i řízená); raketový; metací zbraň; oštěp; šíp; střelný; metací zbraně; raketová střela; raketa; odpalovací raketová základna
air-to-surface missile = raketa typu vzduch-země; raketa vzduch-země;
guided missile = střela řízená; řízená střela;
short-range missile = raketa krátkého doletu; střela krátkého doletu;
surface-to-air missile = řízená střela typu "země-vzduch";

Překlad missile z webu:
The missile had been interesting.  Raketa byla zajímavá.
So the missile just takes off?  Takže raketa prostě vzletí?
A second burning missile flew past.  Kolem prosvištěla druhá hořící střela.
A door into the missile tube was open.  Dvířka válce byla otevřená.
Ryan went over to the missile tube.  Ryan přešel k válci.
But it's just hangin' there, no missile ignition.  Ale jen tak tam visí, motor rakety není zažehnutý.
Tipping the truck over wouldn't cause the missile to launch.  Převrácení vozidla přece nemohlo způsobit odpálení rakety.
You put something like that on a strategic missile sub?  Copak se něco takového dává na strategické raketové ponorky?
Were we to learn that it is indeed a missile sub...  Kdyby se zjistilo, že to byla raketová ponorka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormissing   mission   mistake   mistaken   mistress   mitten   mittens   mixed