Nainstalujte si:
       

Překlad misleading


misleading = matoucí; matení; klamný; nesprávný; zavádějící; falešný; šalebný; ošidný; klamná
false and misleading = klamný;

Překlad misleading z webu:
It's a misleading term and has nothing to do with the person you want.  To je zavádějící - nemá to nic společného s člověkem, kterého hledáte.
It is my belief that the witness is misleading the court.  Jsem přesvědčen, že svědek soud klame.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormismatch   misrepresentation   missile   missing   mission   mistake   mistaken   mistress