Nainstalujte si:
       

Překlad misery


misery = mizérie; bída; utrpení; trápení; nouze; neštěstí; strádání; ubožák; chudák; ubohost; bídný; přečin
nothing but misery = nic než bídu;

Překlad misery z webu:
More misery and more dejection.  A zase zoufalství a deprese.
But she enjoyed the misery too much.  Ale příliš se vyžívala ve svém neštěstí.
Casey heard nothing, saw nothing, misery overwhelming her.  Lidé přicházeli a odcházeli.
Now he recognized her and some of his misery left him.  Ted, když ji uviděl před sebou, nálada se mu trochu zlepšila.
But at what a cost, she told him, her misery welling.  Ale za jakou cenu, řekla a stěží ovládala svoje zoufalství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormishandling   misleading   mismatch   misrepresentation   missile   missing   mission   mistake