Nainstalujte si:
       

Překlad misconduct


misconduct = špatné chování; nesprávné chování; zneužití úřední moci; špatně vést; špatně řídit; cizoložství; zneužívat úřední moci; špatně se chovat; nesportovní chování; prohřešek; nesprávné počínání ve funkci; nepřístojnost; zneužití moci; nekalé jednání
professional misconduct = profesionální pochybení; zneužití moci;
serious misconduct = vážné úmyslné po rušení úřední povinnosti; závažné (úmyslné) porušení úřední povinnosti; vážný prohřešek; vážné porušení úřední povinnosti;
miserably   misery   mishandling   misleading   mismatch   misrepresentation   missile   missing